تکمیل فاز اداری ساختمان جدید صدا و سیمای مرکز کرمان

ساختمان اداری جدید صدا و سیمای استان کرمان در 3 طبقه و به مساحت زیربنای 7000 متر مربع می‌باشد. این پروژه در مورخ 09/12/1399 طی قرارداد شماره 65115 با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به مدت اولیه 12 ماه منعقد گردید.

احداث باند دوم محور دیهوک – راور

این پروژه احداث قطعه ششم باند دوم محور دیهوک-راور که به طول 37 کیلومتر (حد فاصل کیلومتر 000+60 الی 000+97) می‌باشد که در تاریخ 08/08/1391 طی قرارداد شماره 72554 با اداره کل راه و شهرسازی استان یزد منعقد شد و عملیات اجرایی آن از تاریخ 11/08/91 آغاز گردید. مبلغ اولیه پیمان بالغ بر 299،628 میلیون […]

ایستگاه راه آهن رشت

پروژه احداث ایستگاه راه آهن رشت که در محور راه آهن قزوین-رشت-انزلی می‌باشد در تاریخ 28/05/1391 طی قرارداد شماره 72554/15 با وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور منعقد شد و عملیات اجرایی آن در تاریخ 20/06/1391 آغاز گردید. مبلغ اولیه پیمان بالغ بر 341،118 میلیون ریال در قالب […]

سایت صنعتی میرزا کوچک خان

پروژه مورد نظر در قالب دو بخش اصلی با همکاری مهندسین مشاور صنعتی نوها بعنوان طراح دستگاه نظارت پروژه به مرحله اجرا رسید: الف- بخش کشاورزی: در تاریخ 28/12/1376 طی قرارداد شماره 2234/111/925 با شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی منعقد گردید. مبلغ اولیه پیمان بالغ بر 000/680/444/13 ریال بر مبنای فهرست بهای سال 1370 […]

کارخانه خمیر مایه چهارمحال

این پروژه در تاریخ 16/01/1376 طی قرارداد شماره 1091/76 با شرکت خمیر مایه به امضا رسیده است. مبلغ اولیه پیمان بالغ بر 18،000،000،000 ریال می‌باشد که تا میزان 25% افزایش سقف قرارداد پیش بینی شده و مدت زمان پیمان 18 ماه می‌باشد. زیربنای کلیه ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی 4500 متر مربع که شامل تاسیسات […]

مجموعه آپارتمانی بهارستان

اجرای عملیات نازک کاری و کلیه کارهای تاسیساتی 240 واحد آپارتمان مسکونی طی قرارداد شماره 3576/08/444 مورخ 16/12/1373 با زیربنای 17000 متر مربع به مبلغ 960 میلیون ریال منعقد گردید.

سلف سرویس دانشگاه صنعتی اصفهان

این پروژه در تاریخ 16/11/1370 طی قرارداد شماره 7-70 با دانشگاه صنعتی اصفهان به امضا رسیده است. این قرارداد احداث ساختمان و محوطه سازی سلف سرویس مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان با مبلغ اولیه پیمان بالغ بر 699،208،212 ریال به انضمام سه متمم قرارداد جمعا به میزان 2،400،000،000 ریال می‌باشد. مدت زمان اجرای قرارداد 25 ماه […]

ایستگاه تقویت فشار گاز حاجی آباد

این پروژه در تاریخ 12/08/1380 طی قرارداد شماره 990729 با شرکت ملی گاز ایران به امضاء رسید. مبلغ اولیه پیمان بالغ بر 000،260،178، 32 ریال می‌باشد و مدت زمان پیمان 18 ماه برآورد گردیده است. مبنای قیمت پیمان بر اساس فهارس بهای ابنیه، برق و مکانیک سال 1380 بوده است. زیربنای کلیه ساختمانهای صنعتی و […]