بیمارستان 200 تختخوابی آموزشی بناب

بیمارستان آموزشی بناب شامل ساختمان های اصلی بیمارستان و ساختمان جنبی می‌باشد که در 6 طبقه به مساحت 21850 متر مربع می‌باشد. این پروژه در مورخ 04/10/1400 طی قرارداد شماره 25142 با سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی با مدت اولیه 24 ماه منعقد گردید.

ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

ساختمان اداره راه و شهرسازی استان البرز در 8 طبقه و به مساحت زیربنای 1200 متر مربع می‌باشد. این پروژه در مورخ 10/07/1400 طی قرارداد شماره 33969 با اداره کل راه و شهرسازی استان البرز با مدت اولیه 15 ماه منعقد گردید که شامل خاکبرداری، اجرای دیوار های حائل، اسکلت، میراگر ها، سفت کاری می‌باشد.

ایستگاه راه آهن خاوران

ایستگاه راه آهن خاوران دارای ساختمان های متعددی بوده که مساحت کلی ساختمان ها و محوطه حدود 62000 متر مربع می‌باشد. ساختمان ها در چندین موقعیت مختلف در محوطه ایستگاه ها احداث می‌گردند که شامل ساختمان های ترمینال مسافری، سکو و سایبان سکو، منابع آب زمینی و زیر زمینی، ژنراتور، پست برق، منابع ذخیره سازی […]

عملیات اجرایی کنار گذر شرقی بناب

انجام عملیات راهسازی قطعه یک کنار گذر شرقی بناب (حد فاصل کیلومتر 000+0 الی 780+9- تقاطع شماره 1 با احتساب یک دستگاه تقاطع واقع در کیلومتر 100+01 و نیوجرسی کنار گذر شرقی حد فاصل کیلومتر 0+000 الی 700+19) شامل انجام عملیات خاکی، احداث کلیه ابنیه فنی لازم، احداث کانالها دریواسیون پل ها و آبروها، تهیه […]

ایستگاه راه آهن همدان

پروژه ایستگاه راه آهن همدان در محور راه آهن تهران- همدان- سنندج می‌باشد که در تاریخ 07/05/91 طی قرارداد شماره 6028/15 با وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور منعقد شد و عملیات اجرایی آن در تاریخ 23/05/91 آغاز گردید. موضوع پیمان شامل اجرای کلیه کارهای ساختمانی، با زیربنای […]