تکمیل فاز اداری ساختمان جدید صدا و سیمای مرکز کرمان

ساختمان اداری جدید صدا و سیمای استان کرمان در 3 طبقه و به مساحت زیربنای 7000 متر مربع می‌باشد.

این پروژه در مورخ 09/12/1399 طی قرارداد شماره 65115 با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به مدت اولیه 12 ماه منعقد گردید.

جزئیات پروژه

کارفرما:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مشاور:
اداره کل ساختمان و تاسیسات جمهوری اسلامی ایران
دستگاه نظارت:
اداره کل ساختمان و تاسیسات جمهوری اسلامی ایران
مدت پیمان:
12 ماه
مبلغ پیمان:
335،130 میلیون ریال بر اساس فهرست بهای سال 1399
سه ماهه مبنای پیمان:
سه ماهه سوم سال 1399
شهر محل اجرا:
کرمان
زیر بنا:
7000 متر مربع
تعداد طبقات:
3 طبقه
تاریخ:
09/12/1399