شرکت ساختمانی صالحکاران سپاهان در مرداد ماه سال 1368 به صورت سهامی خاص و با شماره ثبت 191332 به ثبت رسید و تا امروز افتخار مشارکت در بازسازی و توسعه کشور را در زمینه های مختلف داشته است. این شرکت از زمان تاسیس تاکنون مبادرت به اجرای انواع ساختمانهای مسکونی، اداری، صنعتی، اداری، بهداشتی و درمانی نموده است. همچنین اجرای پروژه هایی مانند جاده سازی، محوطه سازی، تاسیسات زیربنایی، شبکه های زهکشی و کانال آبرسانی نیز در کارنامه این شرکت ثبت شده است.
رتبه 1 رشته ساختمان و ابنیه
رتبه 1 رشته تاسیسات و تجهیزات
رتبه 3 رشته راه و ترابری
رتبه 5 رشته نفت و گاز

خط مشی شرکت ساختمانی صالحکاران سپاهان

اعضای هیئت مدیره

مصطفی نداف سیچانی​
سید اسداله موسویان نجف آبادی
سید حسین موسویان نجف آبادی
مدیر عامل – نائب رئیس هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان 1366
فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان 1364
فارغ التحصیل دانشگاه UTM مالزی 2010
شروع همکاری با شرکت از سال 1368
شروع همکاری با شرکت از سال 1368
شروع همکاری با شرکت از سال 1386
الهام نداف سیچانی
حمیدرضا نداف سیچانی
آذر حاجیان
عضو هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
فارغ التحصیل دانشگاه هنر اصفهان 1389
دیپلم ریاضی و فیزیک اصفهان
دیپلم ریاضی و فیزیک اصفهان
شروع همکاری با شرکت از سال 1386
شروع همکاری با شرکت از سال 1390
شروع همکاری با شرکت از سال 1370

گواهینامه ها