چارت سازمانی

کارکنان اصلی و ثابت

ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
مدرک و رشته تحصیلی
سابقه کار
1
مصطفی نداف سیچانی
مدیر عامل
کارشناسی عمران
34
2
سید اسداله موسویان نجف آبادی
رئیس هیات مدیره-مدیر پروژه
کارشناسی عمران
36
3
علیرضا عضدی
مدیر پروژه
کارشناسی عمران
29
4
سهیل عاشوری
سرپرست اجرایی
کارشناسی عمران
6
5
سید محمد امین حسنی
سرپرست کارگاه
کارشناسی عمران
12
6
حمیدرضا ابطحی
سرپرست تاسیسات مکانیک
کارشناسی مکانیک
27
7
کمال عبدالهی
سرپرست تاسیسات برقی
کارشناسی ارشد برق
31
8
امین جوهری
سرپرست واحد نقشه برداری
کارشناس نقشه برداری
17
9
الهام نداف سیچانی
سرپرست واحد نقشه کشی
کارشناس معماری
11
10
حسین ملا علی اشرفی
سرپرست واحد کنترل پروژه ها
کارشناس صنایع
12
11
عاطفه سادات زارعی
حسابدار
کارشناس حسابداری
12
12
حمیدرضا پیرایه گر
سرپرست واحد HSE
کارشناس ارشد عمران، ایمنی
10
13
سرلک عبدی
سرپرست اجرایی
کارشناس عمران
15
14
شاهین حمیدی
کارشناس تاسیسات مکانیکی
کارشناس مکانیک
29
15
علی بهلولی
کارشناسی تاسیسات برقی
کارشناس برق
19
16
مجید میرزایی
معاونت کارگاه
کارشناس عمران
10
17
محمد حسین فرهادی جوزانی
کارشناس تاسیسات مکانیکی
کارشناس مکانیک
14
18
محمد رضا آریان پور
سرپرست دفتر فنی
کارشناس عمران
7