دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

این پروژه در تاریخ 08/09/1371 طی قرارداد 2-71 با دانشگاه شهرکرد به مبلغ 260 میلیون ریال با مدت زمان 37 ماه منعقد گردیده است.

جزئیات پروژه

کارفرما:
دانشگاه شهرکرد
مدت پیمان:
37 ماه
مبلغ پیمان:
260 میلیون ریال
شهر محل اجرا:
شهرکرد - چهارمحال و بختیاری
تاریخ:
08/09/1371