بیمارستان 200 تختخوابی آموزشی بناب

بیمارستان آموزشی بناب شامل ساختمان های اصلی بیمارستان و ساختمان جنبی می‌باشد که در 6 طبقه به مساحت 21850 متر مربع می‌باشد. این پروژه در مورخ 04/10/1400 طی قرارداد شماره 25142 با سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی با مدت اولیه 24 ماه منعقد گردید.

جزئیات پروژه

کارفرما:
سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی
مشاور:
مهندسین مشاور نوی
دستگاه نظارت:
مهندسین مشاور نوی
مدت پیمان:
24 ماه
مبلغ پیمان:
1،132،093 میلیون ریال بر اساس فهرست بهای سال 1400
سه ماهه مبنای پیمان:
سه ماهه دوم سال 1400
شهر محل اجرا:
بناب - آذربایجان شرقی
زیر بنا:
21850 متر مربع
تعداد طبقات:
6 طبقه
تاریخ:
04/10/1400