سازمان مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان

این پروژه در تاریخ 12/09/1369 طی قرارداد شماره 1/69 با دانشگاه صنعتی اصفهان به امضا رسیده است.

موضوع قرارداد عبارتست از احداث ساختمان و محوطه سازی ساختمان اداری سازمان مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان می‌باشد.

مبلغ اولیه پیمان بالغ بر 645،936،921 ریال به انضمام متمم قرارداد به میزان 700،000،000 ریال می‌باشد، مدت زمان اجرای قرارداد 31 ماه و 26 ماه متمم آن برآورد شده بود.

جزئیات پروژه

کارفرما:
دانشگاه صنعتی اصفهان
مدت پیمان:
31 ماه
مبلغ پیمان:
645،936،921 ریال
شهر محل اجرا:
اصفهان
زیر بنا:
13000 متر مربع
تاریخ:
12/09/1369