سلف سرویس دانشگاه صنعتی اصفهان

این پروژه در تاریخ 16/11/1370 طی قرارداد شماره 7-70 با دانشگاه صنعتی اصفهان به امضا رسیده است. این قرارداد احداث ساختمان و محوطه سازی سلف سرویس مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان با مبلغ اولیه پیمان بالغ بر 699،208،212 ریال به انضمام سه متمم قرارداد جمعا به میزان 2،400،000،000 ریال می‌باشد.

مدت زمان اجرای قرارداد 25 ماه طی اصل قرارداد و 37 ماه طی متمم های آن برآورد شده بود. زیربنای ابنیه و تاسیسات شامل 8000 متر مربع بوده و سطح محوطه سازی و خیابان به میزان 16000 متر مربع انجام گردیده است. پروژه سلف سرویس دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 22/07/1381 طبق اصل قرارداد تحویل قطعی گردید و متمم های آن در تاریخ 31/01/1382 تحویل قطعی گردید.

جزئیات پروژه

کارفرما:
دانشگاه صنعتی اصفهان
مدت پیمان:
37 ماه
مبلغ پیمان:
2،400،000،000 ریال
شهر محل اجرا:
اصفهان
زیر بنا:
8000 متر مربع
تاریخ:
16/11/1370