کارخانه خمیر مایه چهارمحال

این پروژه در تاریخ 16/01/1376 طی قرارداد شماره 1091/76 با شرکت خمیر مایه به امضا رسیده است. مبلغ اولیه پیمان بالغ بر 18،000،000،000 ریال می‌باشد که تا میزان 25% افزایش سقف قرارداد پیش بینی شده و مدت زمان پیمان 18 ماه می‌باشد. زیربنای کلیه ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی 4500 متر مربع که شامل تاسیسات مکانیکال و الکتریکال کلیه ساختمانها و محوطه می‌باشد. سطح محوطه سازی شامل عملیات خاکبرداری و تسطیح حدود 30000 متر مکعب است.
موضوع پیمان احداث فونداسیون و اسکلت فلزی سالن های تولید، فونداسیون های صنعتی، مخازن و انبارها و سایر عملیات ساختمانی و تاسیساتی مربوطه می‌باشد، این پروژه در تاریخ 19/06/1377 تحویل قطعی گردید.

جزئیات پروژه

کارفرما:
شرکت خمیر مایه چهارمحال
مدت پیمان:
18 ماه
مبلغ پیمان:
18،000،000،000 ریال
شهر محل اجرا:
چهارمحال و بختیاری
زیر بنا:
4500 متر مربع
تاریخ:
16/01/1376