ایستگاه راه آهن همدان

پروژه ایستگاه راه آهن همدان در محور راه آهن تهران- همدان- سنندج می‌باشد که در تاریخ 07/05/91 طی قرارداد شماره 6028/15 با وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور منعقد شد و عملیات اجرایی آن در تاریخ 23/05/91 آغاز گردید.

موضوع پیمان شامل اجرای کلیه کارهای ساختمانی، با زیربنای 31760 متر مربع محوطه سازی 117000 متر مربع و تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان اصلی ایستگاه و ساختمانهای جنبی می‌باشد.

این پروژه در قالب ترکیبی از اسکلت فلزی در ساختمان اصلی و اسکلتهای بتنی در ساختمانهای جنبی می‌باشد. مبلغ اولیه پیمان بالغ بر 431،968 میلیون ریال در قالب متر مربع زیربنا و به مدت پیمان 18 ماه می‌باشد.

جزئیات پروژه

کارفرما:
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
مشاور:
مهندسین مشاور پژوهش های ساختمانی ایران
دستگاه نظارت:
مهندسین مشاور پژوهش های ساختمانی ایران
مدت پیمان:
18 ماه
مبلغ پیمان:
431,967 میلیون ریال بر اساس فهرست بهای سال 1398
سه ماهه مبنای پیمان:
سه ماهه اول سال 1391
شهر محل اجرا:
همدان
زیر بنا:
31760 متر مربع
تعداد طبقات:
از 1 الی 3 طبقه با توجه با کاربری ساختمان ها
تاریخ:
07/05/91