ایستگاه راه آهن خاوران

ایستگاه راه آهن خاوران دارای ساختمان های متعددی بوده که مساحت کلی ساختمان ها و محوطه حدود 62000 متر مربع می‌باشد. ساختمان ها در چندین موقعیت مختلف در محوطه ایستگاه ها احداث می‌گردند که شامل ساختمان های ترمینال مسافری، سکو و سایبان سکو، منابع آب زمینی و زیر زمینی، ژنراتور، پست برق، منابع ذخیره سازی سوخت، کلانتری، سوزنبانی و تعمیرات و محوطه سازی می‌باشد.

جزئیات پروژه

کارفرما:
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
مشاور:
مهندسین مشاور طرح نو اندیشان
دستگاه نظارت:
مهندسین مشاور طرح نو اندیشان
مدت پیمان:
18 ماه
مبلغ پیمان:
646،300 میلیون ریال بر اساس فهرست بهای سال 1398
سه ماهه مبنای پیمان:
سه ماهه دوم سال 1398
شهر محل اجرا:
خاوران - آذربایجان شرقی
زیر بنا:
62000 متر مربع
تعداد طبقات:
از 1 الی 3 طبقه با توجه با کاربری ساختمان ها