استادیوم 15000 نفری قزوین

این پروژه در تاریخ 21/04/1385 طی قرارداد شماره 7819/85/ش با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور آغاز به کار کرد. مبلغ اولبه بالغ بر 56،235 میلیون ریال و مدت پیمان معادل 36 ماه است. مبنای قیمت پیمان بر اساس فهرست بهای ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی سال 85 بوده و موضوع پیمان اجرای کلیه کارها ساختمانی با زیر بنای حدود 6000 متر مربع، محوطه سازی با زیربنای حدود 40000 متر مربع و تاسیسات برق و مکانیک ساختمان و محوطه می باشد. اسکلت ساختمان استادیوم در قسمتهای عمده آن بصورت بتنی درجا و در ساختمان به صورت اسکلت فلزی توسط مهندسین مشاور آتک طراحی شده است.

جزئیات پروژه

کارفرما:
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
مشاور:
مهندسین مشاور آتک
دستگاه نظارت:
مهندسین مشاور آتک
مدت پیمان:
36 ماه
مبلغ پیمان:
56،235 میلیون ریال
سه ماهه مبنای پیمان:
سه ماهه اول سال 1385
شهر محل اجرا:
قزوین
زیر بنا:
40000 متر مربع
تعداد طبقات:
3 طبقه
تاریخ:
21/04/1385