احداث باند دوم محور دیهوک – راور

این پروژه احداث قطعه ششم باند دوم محور دیهوک-راور که به طول 37 کیلومتر (حد فاصل کیلومتر 000+60 الی 000+97) می‌باشد که در تاریخ 08/08/1391 طی قرارداد شماره 72554 با اداره کل راه و شهرسازی استان یزد منعقد شد و عملیات اجرایی آن از تاریخ 11/08/91 آغاز گردید. مبلغ اولیه پیمان بالغ بر 299،628 میلیون ریال بر اساس فهرست بهای راه و باند سال 1388 و با مدت اولیه 12 ماه می‌باشد.

جزئیات پروژه

کارفرما:
اداره کل راه و شهرسازی استان یزد
مشاور:
اداره کل راه و شهرسازی استان یزد
دستگاه نظارت:
اداره کل راه و شهرسازی استان یزد
مدت پیمان:
12 ماه
مبلغ پیمان:
299،628 میلیون ریال بر اساس فهرست بهای سال 1388
سه ماهه مبنای پیمان:
سه ماهه دوم سال 1391
شهر محل اجرا:
دیهوک - یزد
طول مسیر:
37 کیلومتر
تاریخ:
08/08/1391